خانه / مقالات / كاربرد دستگاه فيلتر شني

كاربرد دستگاه فيلتر شني

سپتیک تانک

كاربرد دستگاه فيلتر شني

تصفيه آب رودخانه‌هاي با كدورت بالا بعد از واحدهاي انعقاد، لخته سازي و ته نشيني جهت تهيه آب شرب، بهداشتي و صنعتيجهت تصفيه آب استخر جهت جلوگيري از كدر شدن آب زلال سازي آن

تصفيه نهايي فاضلابهاي صنعتي آدم ي
تصفيه آب برج خنك كن از مواد معلق نفوذي از هوا به آب مانند گرد و خاك
انواع فيلتر هاي شني
فیلتر شنی تحت فشار
فیلتر شنی ثقلی نماید
فیلتر شنی ثقلی تند

ساختمان فيلتر شني تحت فشار
قسمت ‌های تشکیل‌دهنده‌ یک فیلتر حاوی بستر ماسه‌ای، تجهیزات جمع‌آوری آب صاف شده، تجهیزات شستشوی فیلتر و جمع‌آوری پساب شستشو می‌باشد.
این فیلترها از استوانه‌ی فلزی تشکیل شده که در دو انتها به عدسی ختم می‌شود به ابعاد مناسب با آب‌دهی ساخته می‌شود.
اين فيلترها هم بصورت عمودي و هم بصورت افقي ساخته مي‌شوند. قطر فيلترهاي عمودي استاندارد از حدود ۰/۵تا ۳ متر و ارتفاع آن بين ۰/۷الي ۱/۵متر مي‌باشد. اما فيلترهاي عمودي به خاطر آنكه در تمام راستاي ارتفاع آنها عمل تصفيه فيزيكي انجام مي‌گيرد به فيلترهاي افقي ترجيح دارند. فیلترهای تحت فشار دارای دریچه مناسب برای داخل کردن شن و ماسه بازدید یا خارج‌کردن شن و ماسه در مواقع لزوم می باشند . این فیلترها شیر آب ورودی، شیر خروج آب صاف، شیر ورود آب شستشو، شیر تخلیه خروج آب شستشو هستند . در بالاترین نقطه‌ی صافی، یک شیر تخلیه‌ی هوا وجود دارد که ممکن است به‌طور اتوماتیک عمل نماید. علاوه بر وسایل بالا، صافی ممکن است دارای فشارسنج کنتور آب و دستگاه سنجش افت فشار باشد.
بدنه اين فيلترها(تحت فشار)، استوانه‌اي شكل و از فولاد بر طبق استاندارد‌هاي معتبر ساخته شده است داراي دو دريچه مشاهده بوده و جهت جلوگيري از خوردگي، كليه سطوح مجاور با آب داخل مخزن دستگاه از دو لايه رنگ اپوكسي و كليه سطوح بيروني دستگاه كه در مجاورت هوا قرار دارند رنگ روغني پوشش داده مي‌شود. فشار استاندارد در اين فيلترها بين ۷-۳ اتممسافرت مي‌باشد.

روش شستشوی فیلتر های تحت فشار
بعد از مدت زمانی که از بهره‌برداری این فیلترها بگذرد، فیلترها نیاز به شستشو دارند. این وقت بستگی به کیفیت و میزان آب تصفیه شده دارد. در این حالت لایه‌ ماسه‌ای فیلتر، گرفته شده و خوب عمل نمی‌کند. در این حالت که ” بر طبق تجربه و یا افت فشار داخل فیلتر معین می‌گردد، فیلتر نیاز به شستشو دارد که با جریان دادن هوا پس آب در عکس جالب جهت فیلترکردن، به این ترتیب انجام می‌گیردکه:
ž شیر آب خام ورودی به فیلتر بسته می‌شود.
ž شیر خروج آب صاف هم بسته می‌شود.
ž شیر تخلیه‌ی هوا باز می‌شود هوا به بین ذرات ماسه دمیده می‌شود تا ماسه‌ها چسبندگی خود را از دست بدهند.
ž شیر خروجی آب شستشو باز می‌شود.
ž شیر ورودی آب شستشو باز می‌شود عملیات شستشوی ماسه‌ها با آب تمیز شروع می‌گردد.

فيلتر شني ثقلي كند
صاف سازی با صافی های شنی نماید حاوی عبور آب از یک صافی دارای بستر شنی با قوت گرانش زمین و سرعت صاف سازی بسیار زیاد کم، بدون استفاده از مواد منعقد کننده است . طرز قرار گرفتن بستر به این ترتیب است که شن های درشت تر در پایین و ماسه های ریزتر در بالاترین بخش قرار می گیرند.
آب عبور کردن ی از بستر حاوی مواد معلق، کلوئیدی، میکروارگانیسم های مختلف نمکهای محلول است که در طی گذشتن از عمق ۴۰ تا ۶۰ سانتی متری بستر آنها را به جا می گذارد آب بعد از این عمق حاوی مقادیر کمی نمکهای معدنی ساده نسبتا ً بی ضرر است.
فيلترهاي شني كند نيازمند سرمايه اوليه و فضاي زياد هستند به علاوه در شرايطي كه آب ورودي به فيلتر داراي كدورت زياد باشد با تذکر به گرفتگي سريع سطح آن تميز كردن فيلتر در فاصله هاي زماني كم ضروري است.
حذف ذرات بوسیله صافی شنی نماید با راندمان زیاد خوب ی انجام می شود. در صورت مصرف از این فیلترها، نیازی به انعقاد شیمیایی ته‌نشینی قبلی نمی‌باشد. این فیلترها فاقد سیـستم شستشوی معکوس بوده به جای آن از تعویض دوره‌ای لایه‌ای از ماسه مصرف می‌شود.
حذف ذرات در این صافی ها با تشکیل یک لایه نازک بر روی سطح بستر صافی شنی انجام می شود.این لایه فعال بیولوژیکی، از میکروارگانیسم ها ماکروارگانیسم ها زنده یا مرده تشکیل می شود. با ادامه پیدا کردن بهره برداری از صافی شنی نماید ، به افزایش تجمع مواد و افزایش بیولوژیکی ارگانیسم ها بر روی سطح صافی، افت فشار صافی افزایش می یابد.زمان ی افت فشار به میزان بهره برداری ۱الی ۲متر رسید، صافی از سرویس خارج می شود.
پیش از برگرداندن آن به خط سرویس با تراشیدن لایه ای به ضخامت حدود ۲سانتی متر از روی صافی لایه تشکیل شده بر روی صافی تمیز می شود.بعد از این که چندین بار از سطح صافی لایه تشکیل شده برداشت شدو ارتفاع بستر شنی داخل آن به حداقل ارتفاع قابل قبول رسید، لازم است که شن برداشت شده با شن تمیز جایگزین شود.

كاربرد صافي هاي شني كند
۱٫براي تصفيه آب هاي حاوي جامدات معلق
۲٫براي حذف آهن و منگنز قابل رسوب بعد از عمل هوادهي روي آب هاي زيرزميني
۳٫تصفيه آب هاي سطحي با كدورت متوسط

مکانیسم های تصفیه در صافی شنی نماید
žبعضی از فرآیندهایی که در تصفیه با صافی شنی نماید مصرف می شود عبارتند از:
غربال شدن
ته نشيني
نيروهاي اينرسي
سانتريفوژ
انتشار يا حركت شناوري
نيروي واندروالس
جذب الكترواستاتيكي
چسبندگي پيوستگي اكسيداسيون هاي بيولوژيكي شيميايي
فيلتر هاي شني ثقلي تند

فیلترهای ثقلی شنی تند، متداول‌ترینآموزش فیلتر کردن آب می‌باشند. در شرایط بهینه ترکیبی از فرآیندهای انعقاد،لخته سازی،ته نشینی وصاف سازی شنی می تواند تک یاخته های مریضی زایی را که دارای کیست مقاوم در مقابل کلرزنی هستند را تا ۹۹/۹۹%حذف نمایند.
مصالح فیلتر، ماسه از جنس سنگ سیلیس با درجه‌ی خلوص ۹۸ درصد می‌باشد.اندازه دانه ها از ۳۵/. تا ۱ميلي متر وياحتي بيشتر واندازه تاثیر گذار از ۴۵/. تا ۵۵/. ميلي متر تغيير مي كند. اين اندازه كوچك سبب جداسازي تمامي مواد معلق در سطح فيلتر مي گردد به علاوه لايه اي از ارگانيسم هاي بيولوژیكي در سطح مشترك ارتباط بين آب وشن به وجود مي آید.
کف فیلترها را از اکثرا ٌ ” از بتون یا مواد پلاستیکی و غیره می‌سازند و در هر مترمربع آن، ۶۰ تا ۹۰ عدد نازل پلاستیکی جهت خروج آب صاف قرار داده می‌شودکه انتهای آن‌ها داخل آب صاف شده‌ی زیر فیلتر قرار دارد.
بعد از مدتی که فیلتر کار می نماید فشار کاهش می یابد باید شستشوی معکوس انجام شود.

کاربر د صافی ماسه ای تند
بعد از هوادهی به منظور جداسازی اشکال نامحلول آهن و منگنز
تصفیۀ آب رودخانه های با کدورت بالا بعد از واحدهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی
تصفیۀ آب رودخانه های با کدورت بالا به عنوان پیش تصفیه قبل از صافی ماسه ای نماید
تصفیۀ آبهای با کدورت پایین مثل دریاچه ها و رودخانه ها. در اینروش گندزدایی بعد از عمل صاف سازی ضروری است

مقایسه فیلترهای تحت فشار و ثقلی
به قیمت بالای ساختمان محفظه‌ تحت فشار، فیلترهای تحت فشار به‌صورت تیپ، فقط در تصفیه‌خانه‌های کوچک آب عموما” در کارخانه‌ها کاربر د دارند در حالی‌که فیلترهای ثقلی کاربر دهای وسیع ‌تری دارند. به هرحال مصرف از فیلترهای تحت فشار برای تصفیه‌ آبهای سطحی برای اجتماعات شهری دارای نقطه‌ضعف‌هایی است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت بسياري از مراجع، فرد د آن‌ها را مورد تایید قرار نمی‌دهند.
به‌طور کلی فیلترهای تحت فشار نسبت به فیلترهای ثقلی دارای معایب زیر می باشند :
ž۱- از این نوع صافی‌ها معمولا ” در موارد ی‌که آب ورودی به فیلتر تحت فشار باشد استفاده می‌شود.
ž۲- بازده این نوع فیلترها نسبت به نوع ثقلی، کمتر است.
ž۳- در عملیات شستشوی فیلتر، ” بخشی از مصالح ریزدانه‌ ماسه با آب شستشو از فیلتر خارج می‌گردد پس به‌طور مرتب جایگزینی ضروری است.
ž۴- عملیات صاف‌کردن و شستشوی فیلتر را نمی‌توان به‌طور مستقیم بررسي کرد و از کیفیت مفید ی کار آگاه شد.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دکوراسیون فروشگاه و آرایشگاه آدینا

دکوراسیون فروشگاه و آرایشگاه آدینا مبلمان اداری آدینا ، با دارا بودن پرسنل متخصص در واحد …