خانه / مقالات / انجام انواع پایان نامه ها

انجام انواع پایان نامه ها

هدف از بررسي موضوع:

انجام پایان نامه مدیریت

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت

۱- دستيابي به تصوير وضعيت موجود به ويژه دلهره و ترس يم موارد مشكلات توليد كنندگان و صادر كنندگان محصولات چرمي‌سبك.
۲- كمك به سياست گذاران در امر صادرات فروش محصولات چرمي‌و توجه بيشتر به اهمیت افزوده اي كه از اين طريق بدست خواهد آمد.
۳- فراهم آوردن مبنايي براي مراجعه مصرف كنندگان در زمينه صادرات فروش کالاها چرمي‌به دليل اطلاعات جمع آوري شده در اين خصوص.
۴- جلب توجه دست اندركاران توليد صادرات کالاها چرمي‌سبك به ضرورت تحول در بينش شيوه هاي انجام كار.
ضرورت انجام تحقيق:
متأسفانه پوست به عنوان يك ماده اوليه ارزشمند مورد بي لطفي قرار گرفته است قرنها توسط افراد خواص با ديدگاه سنتي و صرفاً جهت منافع كوتاه مدت و بدون توجه به ارزش افزوده زيادي كه مي‌تواند ايجاد نمايد صادر گرديده است به تبع آن صنعت چرم ايران نيز عليرناراحتی امكانات بالقوه و بالفعل نتوانسته است جايگاه را تثبيت نمايد.
ايران با پرورش ۴۸ ميليون رأس گوسفند (۸۴/۳% گوسفند جهان ) و ۱۶ ميليون رأس بز (۳% بز جهان ) سهم كمي‌از صادرات را عهده دار مي‌باشد . كشتار سالانه انواع دام سبك و سنگين در كشور ايران ۳۰ ميليون رأس مي‌باشد كه بعبارتي روزانه ۸۲۰۰۰ رأس را حاوی مي‌شود كه ۷۰۰۰۰ رأس آن سبك مي‌باشد با احتساب روزهاي كار در سال، معدل روزانه ۹۲۰۰۰ جلد پوست سبك مي‌باشد . همان گونه كه گفته شد عمده صادرات ايران بصورت سالامبور چرم نيمه تكميل شده مي‌باشد اكثراً مرغوبترين پوستها به خارج صادر مي‌گردد. توليد كننده چرم و البسه چرمي‌داخلي مجبور است از پوست چرم با كيفيت پايين تر مصرف نمايد.
صادرات سالانه ۱۹-۲۰ ميليون جلد سالامبور، حدود يكصد ميليون دلار ارزآوري را در بر خواهد داشت و اگر تبديل به محصولات چرمي‌شود تا يك ميلياد و چهارصد ميليون دلار ارزآوري دارد. تحقق چنين دستاوردي جز با اعمال مديريت صحيح و مصرف از تكنولوژي پيشرفته در فضاي توليد مناسب ممكن نمي‌باشد در حاليكه در صورت تغيير بينش و فعالی ت علمي‌مي‌توان محصولات متنوع و قابل رقابت در بازارهاي جهان ي توليد نمود از طريق گسترش اين صنعت همچنین ارزآوري فراوان، جهت تعداد زيادي از افراد جامعه اشتغال نيز ايجاد نمود كه اين گام با سياست هاي نظام جمهوري اسلامي‌در جهت گسترش صادرات غير نفتي اولويت ايجاد اشتغال در جامعه جوان كشور ايران راستا بوده و ضرورت پرداختن به آن از اولويت هاي اقتصادي-بازرگاني كشور قلمداد مي‌گردد .

پيشينه تحقيق:
جديد بودن مورد تحقيق، يكي از ويژگي هاي اين پژوهش مي‌باشد. در خصوص صنعت چرم پژوهش هاي اندكي در دانشکده ها صورت گرفته است تحقيقات قبلي نيز بصورت كلي و محض به صنعت چرم صادرات واردات آن نگريسته اند اما هيچكدام با ديد مديريتي به اين مسأله نپرداخته اند. لازم به ذكر است كه تنها دو عدد پايان نامـه كارشناسي ابیشتر شدن در زمينه صنعت چرم تدوين شده اند كه ااما به نام «قيمت تمام شده کالاها چرمي» و با ديد حسابداري به مسئله نگريسته است و دومي‌به نام «چرم، صادرات واردات» بصورت كلي و صرفاً با ديد اقتصادي تراز بازرگاني به اين مسئله پرداخته است كه هر دو از لحاظ محتوايي با پژوهش حاضر فرق دارند – و در حدي كه پژوهشگر تحقيق کرده است مي‌توان گفت در خصوص صادرات محصولات چرمي‌سبك با ديد مديريتي اين اولين پژوهش دانشگاه ي مي‌باشد.
همچنين بايد يادآور شد كه بجز طرحهاي تحقيقاتي بنام طرح مطالعاتي ارتقاء كيفيت، بهره وري و كاهش ضايعات در واحدهاي توليدي چرم كه توسط مديريت صنايع كوچك وزارت صنايع انجام شده است نيز طرح مطالعاتي بنام بازار جهان ي پوست، چرم كفش چرمي‌كه بوسیله مركز پژوهش هاي بازرگاني وزارت بازرگاني صورت گرفته است كتاب دوجلدي شيمي‌پوست چرم كه با کمک بانك صنعت و معدن به چاپ رسيده است كار قابل ملاحظه ديگري بوسیله وزارت خانه ها و ادارات تابعه آنها صورت نگرفته است ساير اطلاعات موجود دريافتي از سازمانهاي دولتي اكثراً به صورت جسته و گريخته بي نظم بوده تا حدي، مغاير با اطلاعات سازمان هاي ديگر مي‌باشد.

فرضيات
با توجه به بررسي هاي مقدماتي، مطالعات كتابخانه اي، نقطه نظرات ارائه شده در گزارشات اقتصادي بازرگاني و عوامل عمومي‌موثر بر صادرات محصولات چرمي‌فرضيات زير ارائه مي‌گردد:
۱- قوانين و مقررات صادراتي موجود در كشور از صادرات محصولات چرمي‌سبك حمايت مي‌كند.
۲- صادركنندگان محصولات چرمي‌سبك از دانش فنون بازاريابي آگاهي لازم را دارند.
۳- محصولات چرمي‌سبك از كيفيت مناسب جهت صادرات برخوردار مي‌باشند.
۴- شيوه هاي نوين توليد (فن آوري جديد) کالاها چرمي‌سبك از سوي توليد كنندگان مورد مصرف قرار مي‌گيرد.
۵- محصولات چرمي‌سبك توليد شده صادراتي، از قيمت رقابتي برخوردار مي‌باشند.
۶- محصولات چرمي‌سبك توليد شده از تنوع لازم جهت صادرات برخوردار مي‌باشند.

تعريف عمليات متغيرها:
متغير تابع = f (متغيرهاي مستقل)
متغير تابع: فروش
روش عرضه: شیوه توليد، قيمت، كيفيت، نحوه عرضه، بازاريابي.

نوع تحقيق و دلايل آن:
در اين تحقيق با مصرف از اسناد و منابع كتابخانه اي به جمع آوري اطلاعات آماري تاريخي اقدام شده نيز از طريق مصاحبه به بررسي فرضيه ها كار گرديده است.

وسائل گردآوري داده ها:
در اين پژوهش اطلاعات از طريق مصاحبه هاي حضوري در موارد ي با استفاده از مكاتبات الكترونيكي (E-Mail) از سوي ديگر منابع كتابخانه اي صورت گرفته است.
جامعه آماري:
حاوی مراكزي مي‌باشد كه در زمينه توليد و صادرات محصولات چرمي‌سبك فعالی ت مي‌كنند و نيز تعدادي از فروشگاههاي کالاها چرمي‌در سطح مشهد.
مراحل انجام تحقيق:
بعد از گزینش مورد با مصرف از تجربيات مشاوره هاي يكي از صادركنندگان فرضيه ها را تنظيم کرده و با توجه به آنها كار به انجام مصاحبه گرديد. در كنار آن به جمع آوري مطالب كتابخانه اي پرداخته شد.
تعريف مفاهيم:
محصولات چرمي‌سبك: در برگيرنده كليه فرآورده هايي است كه بوسیله عمل دباغي از پوست سبك بدست مي‌آيد و حاوی پوست، سالامبور، وت بلو، كراست، دايكراست، چرم، جير و نهايتاً كالاهاي ساخـته شده از چرم و جير مي‌باشد.
پوست : پوست لايه جداره اي است كه بين بدن موجودات زنده و دنياي اطراف آنها قرار گرفته و انجام وظيفه مي‌كند پوشش خارجي سطح بدن كليه موجودات زنده را پوست مي‌نامند كه در حقيقت مرزي بين دنياي خارجي و داخلي بدن آنها مي‌باشد.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دکوراسیون فروشگاه و آرایشگاه آدینا

دکوراسیون فروشگاه و آرایشگاه آدینا مبلمان اداری آدینا ، با دارا بودن پرسنل متخصص در واحد …