خانه / بایگانی برچسب: خبرگزاری فرانس پرس AFP

بایگانی برچسب: خبرگزاری فرانس پرس AFP

خبرگذاری های خارجی را بشناسید

news

خبرگذاری های خارجی را بشناسید خبر گذاری های سراسر دنیا همراه با آدرسشان را در این چست ببنید.  خبرگزاری BNA http://www.bna.com  چاینا نیوز http://www.chinanews.cn  خبرگزاری عربی سوریه hhttp://www.sana.org   مرکز اخبار BBC http://news.bbc.co.uk  خبرگزاری آتن (یونان) http://www.ana.gr   خبرگزاری امارات http://www.wam.org.ae   خبرگزاری نیوز دی http://www.newsday.com  خبرگزاری CNN http://www.cnn.com   …

توضیحات بیشتر »