خانه / بایگانی برچسب: مهاجرت به سوئد

بایگانی برچسب: مهاجرت به سوئد

تحصیل در دانشگاه های پزشکی اوکراین

http://migrate.mento.ir/services/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA در کشور اوکراین مانند هر کشور دیگری دانشگاه ها به دو دسته دولتی خصوصی تقسیم می شوند.در این کشور مدارک دانشکده های دولتی در مقاطع مختلف جهت دانشگاه های دولتی دیگر معتبر است .بعضی از دانش کده های اوکراین از نظر وزرات بهداشت ایران مورد تایید نیستند برای ادامه …

توضیحات بیشتر »